Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


อตส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานกิจกรรมสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด จังหวัดน่าน     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายสมปอง อินทร์ทอง อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน
จำกัด
เพื่อรับทราบสภาพปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมให้คำแนะนำ
ในการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์ โดยมี
นายสงกรานต์ นันต๊ะเรือน ประธานกรรมการ และนายสุนทร ดอนนันชัย ผู้จัดการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน จำกัด ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์
การเกษตรเมืองน่าน จำกัด อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional