Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.อุตรดิตถ์ ร่วมให้บริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559 ครั้งที่ 4     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ นำโดย
นางสาวอัมพิการ์ อนุภาพศักดิ์สิทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมให้บริการ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2559
ครั้งที่ 4
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยมี
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ สหกรณ์
การเกษตรเมืองตรอน จำกัด หมู่ที่ 2 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional