Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชลบุรี จัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ     เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี
นำโดย นางสุกัญญา ภิญญากรณ์นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมทีมงานในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
โดยให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี พร้อมกระตุ้น
ให้ผู้รับบริการมีความสนใจในการจดบันทึกบัญชีรับ–จ่ายในครัวเรือน
บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้าง
การออมและความเข้มแข็งด้านการเงิน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
อีกทั้งยังได้แจกวารสารและเอกสารของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้แก่
เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายชายชาญ เอี่ยมเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศาลาประชาคม
อำเภอพานทอง หมู่ที่ 4 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional