Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ยโสธร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ตามโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยโสธร นำโดย
นางเทวีรัตน์ ไชยชาติ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
ตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559

หัวข้อ การจัดทำบัญชีฟาร์มและต้นทุนการผลิต โดยมี นายสุทิน จันขาว
ครูบัญชีอาสาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional