Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.กำแพงเพชร ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นำโดย
นางสาวยุพา โง้วตระกูล หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
พร้อมด้วย
ข้าราชการ และพนักงานราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประจำปี งบประมาณ 2559
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร ได้ร่วมจัด
นิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชี ต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการเงิน โดยมี นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม ม.2 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional