Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครสวรรค์ สอนแนะบัญชีในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ นำโดย
นายสุเทพ ทองบ้านบ่อ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด
ร่วมจัดกิจกรรมสอนแนะการ
จดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
พร้อมทั้งแจกเอกสาร
การบันทึกบัญชีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายธนาคม
จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ณ วัดหนองหลวง หมู่ 1
ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional