Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตท.4 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13 รอบที่ 2     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นางลำพูล ใจกล้า นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 4
ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เขต 13 รอบที่ 2 โดยมีนายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ศาลากลางจังหวัด
อำนาจเจริญ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional