Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด      เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดยนายสุบรรณ จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 58 ครั้งที่ 34
ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

โดยมี นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน
การประชุม พร้อมด้วยนายจรัญ พงษ์เผ่า สหกรณ์อำเภอพรหมพิราม
ผู้สังเกตการณ์ และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุม ณ สหกรณ์การเกษตร
พรหมพิราม จำกัด อ.พรหมพิราม จ.พิษณุ
โลก

เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional