Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.เพชรบุรี ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี
นำโดย นางชุติมา เชาวลิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการพร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพและบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีรายบุคคลให้แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน
โดยมี นายเชิดศักดิ์ อรุณโรจน์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์
การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านบางเค็ม หมู่ที่ 2
ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และนายไพบูลย์ บัวราษฎร์ หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เลขที่ 32
หมู่ 2 ต.หนองขนาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional