Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น Smart Acc     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง นำโดย นางเกษสุนีย์
สรรพกิจกำจร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง โดยส่งเสริมให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
9 มิถุนายน 2559 โดยการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายส่วนบุคคล และจัดทำบัญชีผ่านแอพพลิเคชั่น
Smart Acc ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional