Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ นำโดย
นางเทพินทร์ ไสยวรรณ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
จังหวัดกาฬสินธุ์ และนิทรรศการโครงการ "จังหวัด กาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 10/2559
โดยมี นายวินัย
วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนขอนแก่น
วิทยาเสริม บ้านกุดขอนแก่น ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
     ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาฬสินธุ์ ได้ให้บริการสอนแนะการจดบันทึก
บัญชี พร้อมทั้งแจกสมุดบัญชีให้แก่เกษตรกรและเยาวชนที่มาร่วมงาน เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี และปลูกฝังวินัยด้านการออม สร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional