Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.มหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร      เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
นำโดย นางสาวประมูล บรรพาศรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
พร้อมด้วย นางภัทราภรณ์ บุตรเขียว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
และ
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีใน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”

โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ต้นทุนอาชีพและให้
คำปรึกษาด้านบัญชีแก่เกษตรกรและประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้รู้รายรับ-รายจ่าย
ในครัวเรือนและสามารถนำบัญชีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนายโชคชัย
เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้าน
หนองแสน ตำบลหนองแสน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional