Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.จัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ ให้กับข้าราชการบำนาญ     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกลุ่มงานสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
จัดโครงการสวัสดิการฝึก
อาชีพเสริมรายได้สำหรับข้าราชการบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักสูตร
"การทำสร้อยคอหิน”
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในวิชาชีพเสริม เพิ่มช่องทางสร้าง
รายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่ครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยมีนางนลินรัตน์ จันทร์ยุคันโท จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี เป็นวิทยากร
บรรยายและสาธิตวิธีการทำ ให้แก่ข้าราชการบำนาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ ห้องประชุม
202 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional