Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรปราการ สอนแนะการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อ.บางพลี      เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ
นำโดย นางรัตติยา สวัสดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและ
บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชี
รายบุคคลให้แก่ เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายประยุทธ เฉียวกุล ปลัดอาวุโส
อำเภอบางพลี
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรสมุทรปราการ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional