Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ขอนแก่น ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ อำเภอเขาสวนกวาง     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น
นำโดย นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ขอนแก่น นายเกษมศรี พิมพ์ชัยภูมิ เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชีชำนาญงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ คำแนะนำ และ
คำปรึกษาเกี่ยวการการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านคำม่วง ตำบลคำม่วง อำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional