Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day ) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559

พร้อมทั้งให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายประจวบ ลีรักษาเกียรติ
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบน เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร บ้านเนินดินแดง หมู่ 7 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional