Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชัยภูมิ ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2559     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
นำโดย นายปิยะ ช้างคง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยนางวนิดา พรโสภิณ และนางสาวปิ่นปินัทธ์ คะมา นักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือน
กรกฎาคม 2559
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ตลอดจนประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคประชาชนในจังหวัด
ชัยภูมิ
โดยมี นายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน
ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional