Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ชัยภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day)
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2559
พร้อมทั้ง
ให้คำปรึกษา แนะนำการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน
เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือวางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้
สามารถดำรงชีวิตเองได้
โดยมีนายปรัชญา พิมพ์พาแป้น นายอำเภอภักดีชุมพล
เป็นประธานเปิดงาน ณ บ้านซับประสิทธิ์ หมู่ 7 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional