Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ร่วมประชุมติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 9
เป็นประธานการ
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีนางณัฐพร เวชาคม หัวหน้า
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดระยอง ร่วมให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional