Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมให้ความรู้ด้านบัญชี ในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559”        เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางทองม้วน ศิริสำรองรัตน์ เจ้าพนักงานตรวจสอบชำนาญงาน นางลำไย ธรรมวงษา
ครูบัญชีอาสา ประจำอำเภอโพนสวรรค์
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการ
ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี โดยให้ความรู้บัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ในงาน "วันถ่ายทอด
เทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559”

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลงบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน ใช้บันทึกรายรับหรือ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับนำไป
ประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเองได้ โดยมี นายศิลป์ชัย คำแสนราชเกษตรอำเภอ
โพนสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หมู่ที่ 7 บ้านขว้างคลี ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

        ทั้งนี้ นางสาวพนิตนาฎ นามแก้ว นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2559 ณ ศูนย์
เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ด้วย


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional