Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี ร่วมเป็นวิทยากร หลักสูตร "โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี"      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางสาวพัฒนาพร พันธุ์วุฒิ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์สระบุรี
พร้อมด้วยนางบัวผัน พันทวี นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ
ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ หลักสูตร "โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี"
ให้กับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก และคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์
โดยมีนายบุญสม
ไชยภูมิ กรรมการสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional