Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สระบุรี สอนแนะความรู้ด้านบัญชีในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"      เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย นางสาวสุภาวดี กันภัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมโครงการ
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี

โดยให้บริการแนะนำการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพให้กับ
เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
  โดยมี นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านซับกระดาน หมู่ที่ 5
ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional