Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.สมุทรสงคราม จัดสอนแนะด้านบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
นำโดย นางสาวขนิษฐา ก่อตั้งทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สมุทรสงคราม
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมบูรณาการจัดนิทรรศการ
พร้อมสอนแนะการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำบัญชีรายบุคคลให้แก่
เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน
โดยมี นายอำพล อังคภาภรณ์กุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ม.3 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional