Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ตราด ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนพัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ จ.ตราด     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
เข้าร่วมพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณ์ประมงประชารัฐ ครั้งที่ 1 ในโครงการขับเคลื่อนพัฒนา
สหกรณ์ประมงประชารัฐ จังหวัดตราด
ณ ห้องประชุมราชาวดี บ้านปูรีสอร์ท
อ.เมือง จ.ตราด
     ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลบาลมีนโยบายให้ทุกส่วนราชการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ
โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนและให้ภาคธุรกิจเป็นกลไกกลางเชื่อมโยง
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ผลักดันให้สหกรณ์ที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับ
บริษัทเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำ ให้ความรู้ เทคโนโลยี
และข้อมูลการตลาด ทางด้านสัตว์น้ำ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดขึ้นในพื้นที่
และเกษตรกรได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional