Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ระยอง ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ     เมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง นำโดย
นางณัฐพร เวชาคม หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง
พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกด้านบัญชี
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ
งาน "วันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชา ครั้งหนึ่ง...พระราชาได้เสด็จ
พระราชดำเนินมา (14 กรกฎาคม 2523) ประจำปี 2559”
โดยสอนแนะการจัดทำ
บัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ ศูนย์บริการกรพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional