Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครนายก ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวนงลักษณ์ บุญสร้าง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
นครนายก
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
โดยให้
บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ
แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
โดยมีนายจิตวัฒน์
วิกสิต ปลัดจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน
ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน
เมืองเก่า จำกัด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional