Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


กตส.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการ
มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "สีสรร
พรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 10
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-14
สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 – 21.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และด้วย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
"ป่าเล็กในเมืองใหญ่” ให้เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ เป็นสถานที่พักผ่อนของ
ประชาชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนมาครบ 25 ปี
โดยร่วมกับ 25 องค์กร
จัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ โดยมีผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ขึ้นแถลงข่าว
บนเวที ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
        ทั้งนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด "ปั้นดิน
ให้เป็นดาว” โดยจัดนิทรรศการแสดงความรู้ด้านบัญชีที่เกี่ยวกับอาชีพ
การคิดต้นทุนประกอบอาชีพของการปั้นดิน การปั้นของจิ๋ว โดยมีครูบัญชี
ในพื้นที่ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร มาสาธิตและ
สอนการปั้นดิน ระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคม 2559


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional