Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ภูเก็ต ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ อ.ถลาง     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ภูเก็ต นำโดย
นางสาวรุ่งทิวา ดุมลักษณ์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชี
รับ – จ่าย ในครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี และสามารถนำหลักการทำบัญชีไปใช้ในการวางแผน
การทำงานได้เป็นอย่างดี โดยมี ว่าที่ ร.ต.วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักปลอดภัย
บ้านป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional