Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.พิษณุโลก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
นำโดย นายสุบรรณ จำปา หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ของสหกรณ์นิคมวังทอง จำกัด
เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ
การดำเนินงานและการบริหารจัดการของสหกรณ์
ณ ห้องประชุมของสหกรณ์
นิคมวังทอง จำกัด อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional