Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่
ปี 2559 โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
อำเภอเขาสมิง บ้านตาละวาย หมู่ที่ 8 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ในโอกาสนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด ได้ให้คำปรึกษาแนะนำการ
จัดทำบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและสร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพให้
สามารถดำรงชีวิตเองได้


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional