Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สมุทรสงคราม ร่วมให้บริการคำปรึกษาด้านบัญชี ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเพื่อความปรองดองสมานฉันท์     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม
นำโดย นางมัณฑนา บุญอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และเจ้าหน้าที่
ในสังกัด เข้าร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้คำปรึกษา แนะนำ พร้อมทั้งแจกเอกสาร
เกี่ยวกับการจดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง และบัญชี
ต้นทุนอาชีพ ให้กับเกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่เข้ารับบริการ จำนวน 89 ราย
ในงาน
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อความปรองดองสมานฉันท์
ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
โดยมีนางสาวจิตรา พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบางสะแก ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional