Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมปี 2559”       เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อติดตามการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด
และสหกรณ์ของผู้ตรวจราชการกรมปี 2559”
(เขตตรวจราชการกรมที่ 3,9) มีแผน
พัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ปี 2559-2560 โดยการจัดระดับชั้นของสหกรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานส่งเสริม พัฒนา ยกระดับชั้นสหกรณ์ตาม
เกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ จำกัด
จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional