Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ระยอง ออกหน่วยคลินิกบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”จ.ระยอง ประจำปีงบประมาณ 2559     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระยอง ร่วม
จัดนิทรรศการด้านบัญชี ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ
2559
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุน
อาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมงาน
โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา รถเข็น และถุงยังชีพ
ให้แก่ประชาชน
ณ ศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional