Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการการเกษตรกรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
พร้อมทั้ง
ให้บริการแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงาน โดยมีนายปรีชา โหนแหยม ผู้อำนวยการสถานี
พัฒนาที่ดินจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอ
แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional