Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
Call Center 0 2016 8888 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุทัยธานี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ (EUI)           เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี 
    นำโดย นางสาวนิภา แจงทนงค์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
    อุทัยธานี
เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้
    พลังงานในภาครัฐ (EUI)
โดยนายวิศิษฐ คูรัตนเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัด
    อุทัยธานี เป็นประธานในพิธี
ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐ์ศิลป์ อ.เมือง
    จ.อุทัยธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional