Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นางผกากรอง สุภราช นักวิชาการ
   ตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)
   และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตในปี 2559
โดยร่วมจัด
   นิทรรศการด้านบัญชี พร้อมทั้งสอนแนะการบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ และ
   บัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
โดยมีนางสุพิศ คำผาง ครูบัญชีอาสา ร่วมเป็น
   วิทยากรให้ความรู้
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
   เกษตรตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional