Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. นครนายก ร่วมจัดนิทรรศการ คลินิกบัญชี ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน     เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก
นำโดย นางสาวทัศนีย์ เคียนทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกบัญชี
ในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก
ครั้งที่ 10
โดยให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำบัญชีไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
สร้างวินัยทางการเงิน และวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
และการประกอบอาชีพได้
โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด
วัดคีรีวัน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional