Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.ตราด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)     เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด นำโดย
นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด
พร้อมด้วย
บุคลากรในสังกัด
ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
โดยร่วมให้คำปรึกษา แนะนำ
การจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนอาชีพ และบัญชีตามรอยพ่อสู่วิถี
เศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เพื่อใช้บัญชีเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความยากจน สร้างวินัยทางการเงิน วางแผนการใช้จ่ายและการประกอบอาชีพ
ให้สามารถดำรงชีวิตเองได้
โดยมี นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอแหลมงอบ
เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
แหลมงอบ บ้านช่องลม หมู่ที่ 7 ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional