Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ศรีสะเกษ ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานพิธีมอบโค–กระบือ พระราชทาน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2559     เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
นำโดย นางปนัดดา ทองเหลือง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ศรีสะเกษ
ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชีในงานพิธีมอบโค – กระบือ
พระราชทาน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2559
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสมบัติครบ 70 ปี
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา
84 พรรษา
โดยให้บริการสอนแนะการบันทึกบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง
และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน
ณ โรงเรียนบ้านอีเซ
(คุรุราษฎร์วิทยา) ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional