Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.ชัยภูมิ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก นักเรียนยอดเยี่ยม โรงเรียนยอดเยี่ยม     เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยภูมิ
นำโดย นางจุฑามาศ เมืองสง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ชัยภูมิ
พร้อมด้วยนายปรีดา หาญพยัคฆ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการ
ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนยอดเยี่ยม
โรงเรียนยอดเยี่ยม
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร
ระดับประเทศ
ณ ห้องประชุมสารีบท อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จังหวัดชัยภูมิ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional