Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
กตส.ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย ครบรอบ 1 ปี     เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นางโสภา พงศ์สุพพัต ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
เป็นผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
เข้าร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย
ครบรอบ 1 ปี
โดยมี นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ให้การต้อนรับ
ณ การยางแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่) ถนนบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional