Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส. ศรีสะเกษ ร่วมงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day)     เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ
มอบหมายให้นายเชิด ราชชิต นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ร่วมงาน
วันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ปี 2559
พร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้การบันทึกบัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
โดยมีนางสุภาพ สายแก้ว ครูบัญชีอาสา เป็นวิทยากร
ให้ความรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลสุขสวัสดิ์
บ้านหนองอิไทย หมู่ที่ 5 ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional