Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครศรีธรรมราช ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง       เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
นำโดย นายสุมนต์ หาญศิริสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช

พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง
ในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
จำนวน
5 โกดัง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยมี
นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยาง ณ โกดังทุ่งสงเฟอร์นิเจอร์ 1 และ 2 โกดัง จีพี
โฮมมาร์ค ที่วัง อำเภอทุ่งสง โกดัง บริษัททองไทยรับเบอร์ จำกัด และโรงงานองค์การ
สวนยาง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional