Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ชุดที่ 43 คงที่ 15 สหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม นำโดย
นางสาวยุวพาพร พลเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครพนม พร้อมด้วย
นายยุทธนา แสงสว่าง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
และพนักงานราชการในสังกัด
ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน ชุดที่ 43 ครั้งที่ 15 สหกรณ์การเกษตร
ธาตุพนม จำกัด
พิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำเดือนกรกฎาคม
เพื่อให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแก่คณะกรรมการดำเนินการ
ของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรธาตุพนม จำกัด อำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional