Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.สระบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระบุรี
นำโดย
นางประทุม ชุมพล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
หัวข้อ "การทำบัญชีครัวเรือน” ให้แก่เกษตรกรจำนวน 30 คน เพื่อให้เกษตรกร
มีความรู้และความเข้าใจ และสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลโคกสะอาด เลขที่ 10 หมู่ที่ 1
ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional