Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ
ด้านบัญชีในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มฤดูกาล
ผลิตใหม่ ปี 2559 พร้อมทั้งให้บริการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนอาชีพ และบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชน
ที่เข้าร่วมงาน โดยมี นางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional