Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทำนาแบบประณีต     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วมีสี นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชีชำนาญการ
พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทำนาแบบประณีต โครงการย่อยส่งเสริมการผลิตข้าวเชิงอุตสาหกรรมครบวงจร
ภายใต้โครงการหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2559
เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการผลิตข้าวและกระตุ้น
ให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการลดต้นทุนในการทำนา โดยมี
นายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี
ณ บ้านนาเชือกใต้ ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional