Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.นครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการด้านบัญชี งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559        เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา นำโดย
นายบุญเลิศ ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากร
ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรับ – จ่าย
ในครัวเรือน ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีแก่ผู้ที่มา
ร่วมงาน ณ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional