Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


สตส.นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นางสาวสาหร่าย ใจดี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์นครปฐม ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในจังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 2
เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนสหกรณ์
ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 สหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์ราชบุรีและจังหวัด
กาญจนบุรี จำนวน 45 คน เข้าร่วมประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นายสุกรี พันละบุตร
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4
เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ทำเนียบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน
  ฐานข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional