Sorry, your browser does not support JavaScript!
W3C
fontsizes fontsizem fontsizel
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์การบัญชีและสอบบัญชี
สตส.อุดรธานี ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2559        เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี นำโดย
นายเชาวลิต ท่าน้ำเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ 5
ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามแนวทางการปฏิบัติงาน
ปีงบประมาณ 2559 ได้แก่ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ
จำนวน 47 ราย ณ ศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
และโครงการเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรปราดเปรื่อง จำนวน 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร นายชัชวาลย์ ท้าวมะลิ ตำบลเชียงเพ็ง
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • อาคารอนุรักษ์
 • ผังโครงสร้างกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
 • ค่านิยมหลัก
 • วัฒนธรรมองค์กร
 • ทำเนียบ / สถานที่ตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลทางการเงิน

  ระเบียบ

  สงวนลิขสิทธิ์ 2559 - กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  ศูนย์บริการประชาชน (Call Center) 0 2016 8888 โทรสาร 0 2282 0889
   

   

   

   

   

   

   

  Valid HTML 4.01 Transitional